Historia

I gruvan bröts mellan 1899 och 1932 fältspat och kvarts.

Malmen hackades, borrades och delvis sprängdes ur malmkropparna. Kvinnor och delvis barn hackade rent malmen i mindre bitar som sedan kördes med skottkärra till en ränna som ledde ner till hästdragna vagnar.

Vagnarna drogs sedan ca 2 km för att därefter lastas om för vidare transport på den smalspåriga järnvägen som gick mellan Limmareds Glasbruk och hamnen i Falkenberg. Från Falkenberg skickades malmen vidare per båt till Tyskland för att användas i porslinsindustrin.

I gruvan fanns även en radioaktiv malm som heter Euxenit, denna bröt man i Gruvan och malde sedan ner till ett pulver som syddes in i sk radiumdukar. Dessa sades kunna lindra smärtor och diverse åkommor.

Det sägs även att Marie Curie som fick två Nobelpris använde euxenit från Gräne Gruva som hon fick tillsänt sig till sitt laboratorium i Paris.