Organisation

Tanken är att alla aktiviteter vid och kring Gräne Gruva skall vara gratis.

Finansieringen har så här långt skett med bidrag från:

Holsljunga hembygdsförening och dess Gräne Gruva grupp har varit de som genom åren skött gruvan, de är stommen i det arbete som sker vid gruvan.

Gruvan är med i Ekomuseum Nedre Ätradalen, en sammanslutning av ett 80- tal utflyktsmål.

Kinds Turistförening hjälper till med skyltning av lederna.

Kinds Forskarklubb bistår med historiskt material kring gruvan, järnvägen m.m.

Av Naturhistoriska Riksmuseet får vi experthjälp kring informationen om gruvans mineraler m.m.

Tekniska Museet i Stockholm har försett oss med material om hur den radioaktiva mineralen euxenit från Gräne Gruva har använts.

Gruvan ligger mitt i den sk Trivselbygden och ett nära samarbete sker med Trivab som samordnar denna verksamhet.

En separat ideell förening för Gräne Gruva är under bildande, detta delvis av administrativa skäl, arbetet med ovanstående samarbetspartners kommer att fortgå oförändrat. När detta är klart återkommer vi med mer information.